• Je určen pro studenty, kteří preferují malou uzavřenou skupinu. Jedná se o kompromis mezi individuálním a skupinovým kurzem.
 • Určeno pro tři studenty
 • Frekvence 1x týdně 45, 60 nebo 90min, platba na pololetí
 • Literatura + náplň kurzu dle předchozí domluvy
 • Pro zájemce všech jazyků, které vyučujeme

PODMÍNKY KURZU

 • 1. Kurzovné se platí 2x za školní rok, a to za období září až leden a únor až červen. Pokud nebude kurzovné zaplaceno do konce září (1. pololetí) nebo do konce ledna (2. pololetí), studentovi nebude umožněno zúčastnit se hodiny (pokud předem nebylo domluveno jinak).
 • 2. Kurzovné se vrací pouze v případě dlouhodobé omluvené absence (měsíc a více).
 • 3. Případná absence lektora bude nahrazena, což se ale nevztahuje na absenci zaviněnou organizací, kde výuka probíhá.
 • 4. Za odhlášení z kurzu (po závazném přihlášení) bude počítán storno poplatek ve výši 30% kurzovného.
 • 5. Intenzivní skupinový kurz je určen pro pro tři studenty. Pokud se během školního roku počet studentů v kurzu sníží na dva, přechází kurz na individuální výuku (viz podmínky indiv. kurzu) nebo bude zrušen.
 • 6. Výuka začne 3. týden v září a končí 3. týden v červnu. Bližší informace budou včas sděleny.
 • 7. Upozornění pro dětské kurzy! V případě neukázněného chování může být dítě vyloučeno z kurzu bez náhrady. Jedná se o zájmový kroužek, tudíž není nutná omluva z nepřítomnosti na hodině. Zákonného zástupce kontaktujeme po souvislé absenci či nepravidelné docházce, není-li domluveno jinak.
 • 8. GDPR – zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí, jsou popsány v memorandu na www.marikovajazyky.cz, který je zpracován k naplnění nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67- Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a k naplnění zákona č. 110/2019 Sb.
Kurzovné na školní rok 2020/2021 ( cena za pololetí ):
  Skupinová intenzívní výuka 3 studenti
 • 45min. hod. 1x týdně ………… 3.500Kč
 • 60min. hod. 1x týdně ………… 4.000Kč
 • 90min. hod. 1x týdně ………… 4.500Kč