• Kurzy jsou vedeny kombinací učebnice a hravé formy – základní fráze, písničky, básničky a hry. Dětem objednáváme učebnice řady Super Minds, které děti od útlého věku vedou k porozumění základních frází a děti se je učí aktivně používat. Učebnice jsou výrazně zaměřeny také na poslech – písniček, říkanek, slovíček… Učebnice velmi dobře pracují s cyklickým opakováním gramatických jevů i probrané slovní zásoby. Pro malé studenty se tak vytváří ucelená možnost získat důležitý základ vědomostí, které jsou dále rozvíjeny v kurzech pro druhý stupeň.
  • Kurzy jsou vedeny formou přípravy na britské zkoušky YLE (Young Learners English) určené pro děti do 12 let. Tyto kurzy rozšiřují žákům slovní zásobu a učí je komunikaci.
  • Pokud chcete motivovat své děti ke studiu angličtiny a zajistit jim tak dobrý start ve výuce cizího jazyka, děti si po absolvování kurzu mohou složit příslušnou zkoušku. Program a zkoušky Young learners jsou motivující testy, které jsou určeny pro děti 1. stupně ZŠ. Děti jsou při zkoušce prověřovány zábavným způsobem. Každý malý student, který test absolvuje, získá certifikát!!!
  • Hodiny jsou vedeny hravou formou, kombinací práce s učebnicí a her.
  • Dětem objednáváme učebnice řady Super Minds Starter až Super Minds 3.
  • SuperMindsStartSuperMinds1 SuperMinds2SuperMinds3

Podrobné informace k jednotlivým kurzům a jejich rozvrh: