• Kurzy jsou zaměřeny na ucelení a prohloubení gramatiky a slovní zásoby, kterou procvičují formou čtení, psaní a gramatiky.
  • Hodiny jsou vedeny českým lektorem.
  • Jednotlivé kurzy probíhají formou přípravy na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge ESOL. Po absolvování kurzu je možné složit zkoušku na pražské jazykové škole, se kterou touto formou spolupracujeme.
  • Výuka probíhá podle britských učebnic, které studentům objednáváme a doplňkových materiálů tak, aby studenti byli připraveni dle požadavků na konkrétní zkoušky.

Podrobné informace k jednotlivým kurzům a jejich rozvrh: