Jazykové Studio je jazyková škola, která byla založena v roce 1992 v Praze. Její sídlo bylo převedeno v roce 1995 do Říčan u Prahy.

Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny ve všech úrovních a pro všechny generace, a to od tří let věku.

Škola má vypracovanou svoji vlastní metodiku, která vychází ze zkušeností načerpaných za téměř dvacetiletou praxi. Velký důraz je kladen především na výuku malých dětí (3 – 8 let), kde je nesmírně důležitý osobní přístup, znalost metodiky, lexiky a správné výslovnosti, neboť se tak vytváří „půda“ pro další (daleko náročnější) práci.

MGR. SYLVA MAŘÍKOVÁ

majitelka a ředitelka Jazykového Studia

 • Absolventka Pedagogické fakulty České Budějovice obor ruský jazyk-hudební výchova a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze obor anglický jazyk a literatura
 • Pedagogické a jazykové činnosti se věnuje od roku 1985, o čemž svědčí následující praxe:
  • Státní jazyková škola s rozšířenou výukou jazyků – učitelka;
  • Redaktorka časopisů „Oгonёк“ (ruský časopis) a „Rainbow- Paдyгa“ (anglicko-ruský časopis), R+R (anglický časopis) ve Státním pedagogickém nakladatelství Praha;
  • Pedagogická praxe ve Velké Británii;
  • ZŠ Praha se zaměřením na anglický jazyk ve spolupráci s London School Prague – lektorka a manažerka anglického oddělení;
  • Soukromé gymnázium v Říčanech – učitelka a vedoucí anglického kabinetu;
  • Spolupráce s PF UK Praha na metodice výuky pro předškolní děti;
  • Vlastní jazyková škola Jazykové Studio.