Jazykové Studio je jazyková škola, která byla založena v roce 1992 v Praze. Její sídlo bylo převedeno v roce 1995 do Říčan u Prahy.

Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny ve všech úrovních a pro všechny generace, a to od tří let věku.

Škola má vypracovanou svoji vlastní metodiku, která vychází ze zkušeností načerpaných za téměř dvacetiletou praxi. Velký důraz je kladen především na výuku malých dětí (3 – 8 let), kde je nesmírně důležitý osobní přístup, znalost metodiky, lexiky a správné výslovnosti, neboť se tak vytváří „půda“ pro další (daleko náročnější) práci.


MGR. SYLVA MAŘÍKOVÁ

majitelka a ředitelka Jazykového Studia

an image
 • Absolventka Pedagogické fakulty České Budějovice obor ruský jazyk-hudební výchova a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze obor anglický jazyk a literatura
 • Pedagogické a jazykové činnosti se věnuje od roku 1985, o čemž svědčí následující praxe:
  • Státní jazyková škola s rozšířenou výukou jazyků – učitelka;
  • Redaktorka časopisů „Oгonёк“ (ruský časopis) a „Rainbow- Paдyгa“ (anglicko-ruský časopis), R+R (anglický časopis) ve Státním pedagogickém nakladatelství Praha;
  • Pedagogická praxe ve Velké Británii;
  • ZŠ Praha se zaměřením na anglický jazyk ve spolupráci s London School Prague – lektorka a manažerka anglického oddělení;
  • Soukromé gymnázium v Říčanech – učitelka a vedoucí anglického kabinetu;
  • Spolupráce s PF UK Praha na metodice výuky pro předškolní děti;
  • Vlastní jazyková škola Jazykové Studio.

Od mládí mě přitahovala práce s dětmi. Už jako neplnoletá jsem pomáhala v různých dětských kroužcích a účastnila se jako praktikantka, později jako vedoucí, letních táborů. To vše mě motivovalo ke studiu na pedagogické fakultě. Téměř celý život se této práci věnuji a stále mě baví předávat nejen jazykové znalosti, ale také životní zkušenosti. Děti totiž dokáží bezprostředně ocenit práci, jsou velmi vnímavé a citlivé. Učila jsem na několika typech škol – základní, střední, jazykové. Vždy mi vadil stres, chaos velkých škol a zkoušení před tabulí. Byl to jeden z důvodů, proč jsem si založila vlastní jazykovou školu, která by dětem i dospělým přinášela nejen vzdělání, ale i radost a pohodu v malých skupinkách s příjemným učitelem. Škola, kde se nikdo nemusí bát požádat o radu či vysvětlení.


MGR. Kateřina Maříková, DiS.

zástupce Jazykového Studia, lektorka

an image
 • Absolventka VOŠ mezinárodních a veřejných vztahů Praha - obor mezinárodní vztahy a diplomacie, závěrečná zkouška z mezinárodní angličtiny
 • Absolventka VŠ Cevro Institut Praha, obor mezinárodní vztahy a politologie
 • Pedagogické a jazykové činnosti se věnuje od roku 2006, o čemž svědčí následující praxe:
  • První jazyková základní škola v Praze (ZŠ Horáčkova) - lektorka přípravných kurzů Cambridge exams;
  • Jazykové Studio - zástupce, lektorka a koordinátorka přípravných kurzů Cambridge exams;
  • ZŠ Purkrabka - učitelka;

S angličtinou jsem začínala jako malé dítě a provází mě celým životem. Jazyky mě vždycky bavily a nikdy jsem je nebrala jako učení, ale spíš potěšení. Vím, jak důležité je najít si k jazyku dobrý vztah. Učit jsem chtěla vždycky, nikdy jsem nepřemýšlela dát se jinou cestou. Práce s dětmi je pro mě radost. Děti mě učí být ve své práci stále lepší, snažím vymýšlet nové aktivity a vzbudit v nich hezký vztah k jazyku. Jsem ráda, když děti práce na hodinách baví.