Nabízíme řešení Vašich studijních plánů. Výhody individuálních kurzů:

 • Kurzy sestavíme podle vašich přání
 • 1 až 2 studenti na hodině
 • Standardní i intenzívní forma výuky
 • Specializace – zcela se přizpůsobíme Vašim požadavkům
 • Dojíždíme i do firem
 • Učíme celý den
 • Délka jednotlivých lekcí dle Vaší potřeby
Kurzy probíhají v těchto jazycích: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština.

  Podmínky individuální:
 • Kurzovné se platí na 10 hodin předem. Po předchozí dohodě možno platit individuálně, na základě domluvy. Pokud kurzovné nebude uhrazené v domluveném termínu, student se hodiny nebude moci zúčastnit.
 • Za odučenou se počítá každá hodina, která byla stanovena rozvrhem,a která nebyla řádně omluvena. Za každé pololetí lze omluvit dvě vyučovací hodiny při docházce 1x týdně, 4 vyuč. hodiny při docházce 2x týdně. Omluva je nutná alespoň jeden den předem. Tyto hodiny nebudou odečteny ze zaplaceného kurzovného. Lektor může nabídnout náhradní termín omluvené hodiny, není to však jeho povinnost. Pozdní omluvy, neomluvené hodiny a další absence jsou odečteny z kurzovného.
 • Individuální kurz je určen pro 1 až 2 studenty. Jsou-li přihlášeni dva studenti, cena za jednotku se dělí mezi studenty. Pokud se hodina uskuteční, počítá se v plné částce, i když jeden ze studentů chybí.
 • Výuka začne dle dohody.
 • GDPR – zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí, jsou popsány v memorandu na www.marikovajazyky.cz, který je zpracován k naplnění nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67- Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a k naplnění zákona č. 110/2019 Sb.
 • V případě nouzového stavu nebo jiných důvodů, kdy dodavateli služby není umožněno poskytnout prezenční výuku, výuka přechází do online formy. Student při podpisu přihlášky dává souhlas k online výuce. Podrobnější informace k této formě výuky budou včas sděleny. Výše uvedené podmínky kurzů jsou platné i pro online výuku.
 • Svým podpisem v přihlášce souhlasíte s podmínkami kurzu.
Kurzovné na školní rok 2021/2022 ( cena za vyučovací jednotku ):