Nabízíme řešení Vašich studijních plánů. Výhody individuálních kurzů:

 • Kurzy sestavíme podle vašich přání
 • 1 až 3 studenti na hodině
 • Standardní i intenzívní forma výuky
 • Specializace – zcela se přizpůsobíme Vašim požadavkům
 • Dojíždíme i do firem
 • Učíme celý den
 • Délka jednotlivých lekcí dle Vaší potřeby
Kurzy probíhají v těchto jazycích: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština.

  Podmínky individuálních kurzů:
 • Cena za jednoho studenta je 470Kč/45min, 530Kč/60min.
 • V případě, že kurz navštěvují 2 studenti, cena za osobu je 300Kč/45min, 400Kč/60min. V případě, že kurz navštěvují 3 studenti, cena za osobu je 250Kč/45min, 350Kč/60min
 • Kurzovné se platí v částce min. 5 vyučovacích hodin platné pro aktuální školní rok. Pokud kurzovné nebude uhrazené v domluveném termínu, student se hodiny nebude moci zúčastnit.
 • Za odučenou se počítá každá hodina, která byla stanovena rozvrhem,a která nebyla řádně omluvena. Za každé pololetí lze omluvit dvě vyučovací hodiny při docházce 1x týdně, 4 vyuč. hodiny při docházce 2x týdně. Omluva je nutná alespoň jeden den předem. Tyto hodiny nebudou odečteny ze zaplaceného kurzovného.
 • Lektor může nabídnout náhradní termín omluvené hodiny, není to však jeho povinnost. Pozdní omluvy, neomluvené hodiny a další absence jsou odečteny z kurzovného.
 • Omluvy ze strany studenta se komunikují přímo s lektorem, a to formou vybranou v přihlášce.
 • Výuka začne dle dohody.
 • GDPR – zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí, jsou popsány v memorandu na www.marikovajazyky.cz, který je zpracován k naplnění nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67- Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a k naplnění zákona č. 110/2019 Sb.
 • V případě nouzového stavu nebo jiných důvodů, kdy dodavateli služby není umožněno poskytnout prezenční výuku, výuka přechází do online formy. Student při podpisu přihlášky dává souhlas k online výuce. Podrobnější informace k této formě výuky budou včas sděleny. Výše uvedené podmínky kurzů jsou platné i pro online výuku.