Nabízíme řešení Vašich studijních plánů. Výhody individuálních kurzů:

 • Kurzy sestavíme podle vašich přání
 • 1 až 2 studenti na hodině
 • Standardní i intenzívní forma výuky
 • Specializace – zcela se přizpůsobíme Vašim požadavkům
 • Dojíždíme i do firem
 • Učíme celý den
 • Délka jednotlivých lekcí dle Vaší potřeby
 • Možnost výuky s rodilým mluvčím
Kurzy probíhají v těchto jazycích: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština.

  Podmínky individuální:
 • Kurzovné se platí na 10 hodin předem. Po předchozí dohodě možno platit individuálně,na základě domluvy. Pokud kurzovné nebude uhrazené v domluveném termínu, student se hodiny nebude moci zúčastnit.
 • Za odučenou se počítá každá hodina, která byla stanovena rozvrhem, a která nebyla řádně omluvena. Za každé pololetí lze omluvit dvě vyučovací hodiny při docházce 1x týdně, 4 vyuč. hodiny při docházce 2x týdně. Omluva je nutná alespoň jeden den předem. Tyto hodiny nebudou odečteny ze zaplaceného kurzovného. Lektor může nabídnout náhradní termín omluvené hodiny, není to však jeho povinnost. Pozdní omluvy, neomluvené hodiny a další absence jsou odečteny z kurzovného.
 • Individuální kurz je určen pro 1 až 2 studenty. Jsou-li přihlášeni dva studenti, cena za jednotku se dělí mezi studenty. Pokud se hodina uskuteční, počítá se v plné částce, i když jeden ze studentů chybí.
 • Výuka začne dle dohody.
Kurzovné na školní rok 2018/2019 ( cena za vyučovací jednotku ):
 • při docházce 1x týdně 45 min. hod. …………………… 400 Kč
 • při docházce 1x týdně 60 min. hod. …………………… 450 Kč
 • při docházce 1x týdně 90 min. hod. …………………… 780 Kč
 • při docházce 2x a vícekrát týdně 45 min. hod. ……… 390 Kč
 • při docházce 2x a vícekrát týdně 60 min. hod. ……… 440 Kč
 • při docházce 2x a vícekrát týdně 90 min. hod. ……… 770 Kč