SESTAVTE SI VLASTNÍ KURZ V KTERÉMKOLIV JAZYCE – 4-8 STUDENTŮ VE SKUPINCE, ČASOVÉ MOŽNOSTI A LITERATURA DLE VAŠICH POŽADAVKŮ
 • Jazykové Studio organizuje skupinové kurzy s pravidelnou docházkou. Tyto kurzy jsou v úrovních od úplných začátečníků až po pokročilé konverzační kurzy.
 • Skupinové kurzy jsou určeny dětem předškolního věku (od tří let), dětem ZŠ, studentům SŠ a dospělým všech úrovní.
 • Výuka probíhá v učebnách jazykové školy v Říčanech (budova MěKS U Labutě).
 • Intenzita kurzů je 1x týdně po 60 nebo 90 minutách.

ANGLIČTINA


PODMÍNKY KURZŮ ŠKOLNÍ ROK 2024/2025


  Skupinová výuka:
 • 1. Kurzovné se platí 2x za školní rok, a to za období září až leden a únor až červen. Pokud nebude kurzovné zaplaceno do konce září (1. pololetí) nebo do konce ledna (2. pololetí), studentovi nebude umožněno zúčastnit se hodiny (pokud předem nebylo domluveno jinak).
 • 2. Kurzovné se vrací pouze v případě dlouhodobé omluvené absence (měsíc a více).
 • 3. Případná absence lektora bude nahrazena, což se ale nevztahuje na absenci zaviněnou organizací, kde výuka probíhá.
 • 4. Za odhlášení z kurzu (po závazném přihlášení) bude počítán storno poplatek ve výši 30% kurzovného.
 • 5. Skupinový kurz je určen pro 4 – 8 studentů. Pokud se během školního roku počet studentů v kurzu sníží na tři, kurz přechází na skupinovou intenzívní výuku (viz podmínky skup. int. kurzu), pokud na dva, přechází kurz na individuální výuku (viz podmínky indiv. kurzu) nebo bude zrušen.
 • 6. Výuka začne 3. týden v září a končí 3. týden v červnu. Bližší informace budou včas sděleny.
 • 7. Upozornění pro dětské kurzy! V případě neukázněného chování může být dítě vyloučeno z kurzu bez náhrady. Jedná se o zájmový kroužek, tudíž není nutná omluva z nepřítomnosti na hodině. Zákonného zástupce kontaktujeme po souvislé absenci či nepravidelné docházce, není-li domluveno jinak.
 • 8. GDPR – zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí, jsou popsány v memorandu na www.marikovajazyky.cz, který je zpracován k naplnění nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67- Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a k naplnění zákona č. 110/2019 Sb.
 • 9. V případě nouzového stavu nebo jiných důvodů, kdy dodavateli služby není umožněno poskytnout prezenční výuku, výuka přechází do online formy ( SKYPE ). Podrobnější informace k této formě výuky budou včas sděleny. Výše uvedené podmínky kurzů jsou platné i pro online výuku.
 • 10. SVÝM PODPISEM V PŘIHLÁŠCE SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI KURZU.