SESTAVTE SI VLASTNÍ KURZ V KTERÉMKOLIV JAZYCE – 4-7 STUDENTŮ VE SKUPINCE, ČASOVÉ MOŽNOSTI A LITERATURA DLE VAŠICH POŽADAVKŮ
 • Jazykové Studio organizuje skupinové kurzy s pravidelnou docházkou. Tyto kurzy jsou v úrovních od úplných začátečníků až po pokročilé konverzační kurzy.
 • Skupinové kurzy jsou určeny dětem předškolního věku (od tří let), dětem ZŠ, studentům SŠ a dospělým všech úrovní.
 • Výuka probíhá v učebnách jazykové školy v Říčanech (budova MěKS U Labutě).
 • Intenzita kurzů je 1x týdně po 60 nebo 90 minutách.

ANGLIČTINA


NĚMČINA


Studenti upřednostňují, v zledem k různé úrovni jazyka, individuální přístup nebo práci ve dvojici. V případě zájmu o skupinový kurz nás kontaktujte na telefonu nebo emailu. Viz. kontakty dole.


ŠPANĚLŠTINA


Studenti upřednostňují, v zledem k různé úrovni jazyka, individuální přístup nebo práci ve dvojici. V případě zájmu o skupinový kurz nás kontaktujte na telefonu nebo emailu. Viz. kontakty dole.


FRANCOUZŠTINA


Studenti upřednostňují, v zledem k různé úrovni jazyka, individuální přístup nebo práci ve dvojici. V případě zájmu o skupinový kurz nás kontaktujte na telefonu nebo emailu. Viz. kontakty dole.


PODMÍNKY KURZŮ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Od 25. 5. 2018 musí každý student nebo jeho zákonný zástupce podepsat informovaný souhlas s nakládáním osobních údajů.

  Skupinová výuka:
 • 1. Kurzovné se platí 2x za školní rok, a to za období září až leden a únor až červen. Pokud nebude kurzovné zaplaceno do konce září (1. pololetí) nebo do konce ledna (2. pololetí), studentovi nebude umožněno zúčastnit se hodiny (pokud předem nebylo domluveno jinak).
 • 2. Kurzovné se vrací pouze v případě dlouhodobé omluvené absence (měsíc a více).
 • 3. Případná absence lektora bude nahrazena, což se ale nevztahuje na absenci zaviněnou organizací, kde výuka probíhá.
 • 4. Za odhlášení z kurzu (po závazném přihlášení) bude počítán storno poplatek ve výši 30% kurzovného.
 • 5. Skupinový kurz je určen pro 4 – 7 studentů. Pokud se během školního roku počet studentů v kurzu sníží na tři, kurz přechází na skupinovou intenzívní výuku (viz podmínky skup. int. kurzu), pokud na dva, přechází kurz na individuální výuku (viz podmínky indiv. kurzu) nebo bude zrušen.
 • 6. Výuka začne 3. týden v září a končí 3. týden v červnu. Bližší informace budou včas sděleny.
 • 7. Upozornění pro dětské kurzy! V případě neukázněného chování může být dítě vyloučeno z kurzu bez náhrady. Jedná se o zájmový kroužek, tudíž není nutná omluva z nepřítomnosti na hodině. Zákonného zástupce kontaktujeme po souvislé absenci či nepravidelné docházce, není-li domluveno jinak.
Kurzovné na školní rok 2018/2019 ( cena za pololetí ):

Dětské kurzy Young Beginners (1tř.ZŠ):              60min. hod. 1x týdně …………. 2.500Kč

Přípravné anglické kurzy pro děti a studenty:

Dětské kurzy YLE 2, 3, 4, 5 (2. - 5. třída ZŠ)        60min. hod. 1x týdně ………… 2.800 Kč

                                                                                   90min. hod. 1x týdně ………… 3.200 Kč

Kurzy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (KET, PET, FCE, CAE, CPE):      

90min. hod. 1x týdně ………… 3.500Kč

Kurz pro přípravu k maturitě:                               60min. hod. 1x týdně ………... 3.000Kč

                                                                                               90min. hod. 1x týdně ………… 3.500Kč

Kurzy ostatní jazyky:                                 

60min. hod. 1x týdně ………… 2.700Kč

90min. hod. 1x týdně ………… 3.200Kč