Jazykové Studio se zabývá výukou angličtiny v mateřských školách od roku 1992, kdy byla výuka jako jedna z prvních zahájena v Praze.
Hodiny jsou vedeny formou hry, tanečku, rýmů, pohybu. Děti se tak učí slovní zásobě a správné výslovnosti. Při počáteční výuce jazyka je důležité děti pro jazyk získat, a to je úkolem kvalitní práce a metodiky lektora. Hodiny jsou pestré a aktivní, aby se děti nenudily. Výuka je založena na ústním projevu a demonstraci.

Pracujeme s materiály Super Safari 1 a 2 nakladatelství Cambridge, které vytvořilo ucelený program pro předškolní vzdělávání. Jedná se o ucelený materiál učebnic, pracovních sešitů, obrázkových karet, velkých plakátů, poslechových materiálů a především velké loutky papouška Polly, která děti provází společně s dalšími třemi kamarády všemi díly i v učebnici.

SuperSafari1SuperSafari2SuperSafari1 Polly Puppet SuperSafari

Škola dětem objednává Pupil´s Book, se kterým děti na hodině pracují. Cena učebnice je 250Kč. Materiály z Activity Book lektorka dětem kopíruje, stejně tak další vlastní materiály.
Děti během těchto dvou dílů získají základní znalosti angličtiny, a to především slovní zásobu, která je rozdělena do jednotlivých témat. Ta děti procvičují v říkankách, písničkách a dalších vlastních materiálech.
Cílem je, aby se angličtina stala pro děti zábavou a získaly k ní pozitivní vztah. Tato počáteční znalost jazyka později dětem ulehčí zvykat si na psanou formu jazyka a jeho čtení, kterou naváží učivem v základních školách. Děti budou znát základní slovíčka a fráze, později se je naučí už jen číst a psát. Mohou tedy stavět na základech, které získají zábavnou formou v mateřských školách.
Rodiče nemohou očekávat, že dítě začne jazyk používat tak, že bude plynně mluvit. Děti se ale učí rýmy a písničky, které pak rodičům často doma zpívají.
Jsme velmi potěšeni, že Cambridge vydalo dnes již zcela ucelený program vzdělávání od předškolních materiálů, až po materiály, se kterými naše škola pracuje se žáky na základních školách. Jedná se o již zmíněné materiály Super Safari 1 a 2 (pro mateřské školy) a Super Minds Starter až Super Minds 6. Tyto zmíněné materiály na sebe navazují, učivo se cyklicky opakuje a navíc je pro děti vedeno atraktivní formou.

Podrobné informace k jednotlivým kurzům a jejich rozvrh:

Podmínky skupinových kurzů v mateřských školách:

  • 1. Výuka bude probíhat dle domluveného rozvrhu za uvedenou cenu.
  • 2. Kurzovné se platí 2x za školní rok. Pokud nebude kurzovné zaplaceno v termínu uvedeném na přihlášce, studentovi nebude umožněno zúčastnit se hodiny (pokud předem nebylo domluveno jinak).
  • 3. Kurzovné se vrací pouze v případě dlouhodobé omluvené absence (měsíc a více).
  • 4. Za odhlášení z kurzu (po závazném přihlášení) bude počítán storno poplatek ve výši 30% kurzovného.
  • 5. V případě neukázněného chování může být dítě vyloučeno z kurzu bez náhrady. Jedná se o zájmový kroužek, tudíž není nutná omluva z nepřítomnosti na hodině. Zákonného zástupce kontaktujeme po souvislé absenci či nepravidelné docházce, není-li domluveno jinak.
  • 6. Dětské kurzy probíhají 1x týdně po 45minutách.

Kurzovné za pololetí skupinového kurzu:

1x týdně 45 min hod. ..................2.500Kč