ZA FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE MÁ KAŽDÉ VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ JE FAKTUROVÁNO NA IČ.

 • Individuální přístup – výuku přizpůsobíme Vašim požadavkům;
 • Individuální či skupinová výuka;
 • Možnost testování;
 • Specializace;
 • Dojíždíme do firem;
 • Nezávaznost – 2 bezplatné zkušební hodiny;
 • Učíme od 8:00 do 20:00;
Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny.

Podmínky:

Kurzovné pro školní rok 2021/2022 (KE KURZOVNÉMU BUDE PŘIPOČTENO 21% DPH):
  Cena za individuální vyučovací jednotku:
 • 45min …………  430Kč
 • 60min …………   490Kč
 • 90min …………   860Kč
  Cena za pololetní kurz:
 • 45 min. hod. 1x týdně ………… 2.500Kč
 • 60 min. hod. 1x týdně ………… 3.000Kč
 • 90 min. hod. 1x týdně ………… 3.600Kč
  Cena za intenzívní skupinový kurz:
 • 45 min. hod. 1x týdně ………… 3.500Kč
 • 60 min. hod. 1x týdně ………… 4.000Kč
 • 90 min. hod. 1x týdně ………… 4.500Kč
VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH

Individuální kurz je určen pro 1 až 2 studenty. Jsou-li přihlášeni dva studenti, cena za jednotku se dělí mezi studenty. Pokud se hodina uskuteční, počítá se v plné částce, i když jeden ze studentů chybí.

Intenzívní skupinový kurz je určen pro tři studenty. Pokud se během školního roku počet studentů v kurzu sníží na dva, přechází kurz na individuální výuku (viz podmínky indiv. kurzu) nebo bude zrušen. Kurzovné se platí 2x za školní rok, a to za období září až leden a únor až červen. Kurzovné se vrací pouze v případě dlouhodobé omluvené absence (měsíc a více). Případná absence lektora bude nahrazena, což se ale nevztahuje na absenci zaviněnou organizací, kde výuka probíhá.

Skupinový kurz je určen pro 4 – 8 studentů. Pokud se během školního roku počet studentů v kurzu sníží na tři, kurz přechází na skupinovou intenzívní výuku (viz podmínky skup. int. kurzu),pokud na dva, přechází kurz na individuální výuku (viz podmínky indiv. kurzu) nebo bude zrušen. Kurzovné se platí 2x za školní rok, a to za období září až leden a únor až červen. Kurzovné se vrací pouze v případě dlouhodobé omluvené absence (měsíc a více). Případná absence lektora bude nahrazena, což se ale nevztahuje na absenci zaviněnou organizací, kde výuka probíhá.

Výuka začne 3. týden v září, končí 3. týden v červnu. Individuální kurz začne dle dohody.

GDPR – zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí, jsou popsány v memorandu na www.marikovajazyky.cz, který je zpracován k naplnění nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67- Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a k naplnění zákona č. 110/2019 Sb.

V případě nouzového stavu nebo jiných důvodů, kdy dodavateli služby není umožněno poskytnout prezenční výuku, výuka přechází do online formy. Podrobnější informace k této formě výuky budou včas sděleny. Výše uvedené podmínky kurzů jsou platné i pro online výuku.

Svým podpisem souhlasíte s podmínkami kurzu.Spolupráci má Jazykové Studio například s těmito firmami:
 • Pekařství Frydrych (www.pekarstvi.com)
 • ZOELLER system s s. r. o. (www.zoeller.cz)
 • KASIA (www.kasia.cz)
 • DHI a.s. (www.dhi.cz)