Jazykové Studio nabízí přípravné kurzy na tyto typy jazykových zkoušek:

  • Ke státní maturitní zkoušce - na jaře vždy stanovíme termín pro maturitu nanečisto – studenti si tak budou moci vyzkoušet celou státní maturitní zkoušku. - k maturitní zkoušce připravujeme individuálně, hodiny jsou vedeny kombinací poslechů, shrnutí gramatiky a jednotlivých maturitních témat.
  • K přijímacím zkouškám na VŠ;
  • Ke státní jazykové zkoušce;
  • K MEZINÁRODNÍM ZKOUŠKÁM CAMBRIDGE ESOL:
STALI JSME SE OFICIÁLNÍM PŘÍPRAVNÝM CENTREM - Naše jazyková škola získala CERTIFIKÁT PREPARATION CENTRE 2014 vystavený Cambridge Language Assessment. Stali jsme se tak oficiálním přípravným centrem k britským zkouškám Cambridge ESOL.
Cambridge logo
1. kurzy pro děti 1. stupně ZŠ – YLE – Starters, Movers
2. kurzy pro děti 2. stupně ZŠ a studenty – KET, PET, FCE, CAE, CPE
3. kurzy pro dospělé – FCE, CAE, CPE
  • jednotlivé kurzy probíhají formou přípravy na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge ESOL. Po absolvování kurzu je možné složit zkoušku na pražské jazykové škole, se kterou touto formou spolupracujeme;
  • výuka probíhá podle britských učebnic a doplňkových materiálů tak, aby studenti byli připraveni dle požadavků na konkrétní zkoušky;
  • u všech kurzů je možná individuální výuka i v kombinaci s rodilým mluvčím;
  • získejte úroveň angličtiny dle evropského referenčního rámce: CEFR
  • CEFR
Více informací k těmto zkouškám na www.cambridgeesol.cz a www.cambridgeenglish.org. Studenti jsou připravováni podle požadavků příslušné zkoušky s individuálním přístupem zkušených lektorů. Pracujeme s učebnicemi a materiály Cambridge Press, které odpovídají jednotlivým zkouškám.

Podmínky a ceny se odvíjí od jednotlivých kurzů - viz individuální, skupinové nebo intenzívní skupinové kurzy.